naprapat-stockholm boka naprapat

Naprapat

Naprapati – kommer från tjeckiskans ”napravit” och från grekiskans ”pathos”, som betyder att korrigera lidande.

När vi diagnostiserar vad som är orsaken till smärtan eller skadan, så bestämmer vi tillsammans med dig vilken behandling som passar just dig bäst. Vi har flera olika metoder för att komma till rätta med just ditt besvär.

Manipulation av muskler

Den här metoden syftar till att minska risken för kroniska besvär genom att bryta den onda cirkeln. Ibland kan det hörs en kavitering (ett knakljud) när vi med snabba och precisa rörelsen töjer på ledytor. På så sätt sjunker trycket i lederna och koldioxidbubblor spricker. Ibland hörs inget ljud alls men behöver inte betyda att justeringen inte har varit effektiv. Det viktiga är att vi kommer åt nervreceptorerna i leden. 

Mobilisering av muskler

Den här ledbehandlingen är till för att öka rörligheten i den led som är skadad eller angripen.  Här kan vi använda oss av en rytmisk rörelse som varsamt inskränker på den skada som har uppstått, detta för att uppnå ett resultat som innebär en rehabilitering av muskeln. I den här behandlingen hör vi inget knakljud.

Dry needling på triggerpunkter

Denna behandlingsform är en effektiv metod för att komma åt muskulära dysfunktioner. Vi behandlar triggerpunkter genom att sätta en akupunkturnål så nära som möjligt där skadan sitter. Vi jobbar då aktivt med nålen i punkten några sekunder, som patient kan du känna att musklerna rycker till som en reaktion på muskelns reflex, men är ett säkert och effektivt sätt att komma åt det som förhindrar dig att röra muskeln som du vill.

Pressur på ömma muskler

En pressur innebär att vi på ett statiskt sätt trycker på olika punkter i muskulaturen för att uppnå en avspänning och få igång en ökad blodcirkulationen och smärtlindring. Detta är en effektiv behandling, som mycket varsamt löser muskelknutor i kroppen. 

naprapat-stockholm
Boka in ett besök hos våra naprapater när du behöver hjälp mot smärtor i muskler. Vi råder bot på smärtan.