naprapat-stockholm-tjänster kiropraktor

Kiropraktor

Kiropraktik – kommer från grekiskan ”cheiro” och ”praktikos”, som fritt översatt betyder att göra för hand.

Behandlingsmetoder som vanligtvis används under behandling hos naprapat och kiropraktor är tillexempel:

Manipulation (HVLA – High Velocity and Low Amplitude):

Manipulationer har både neurofysiologisk effekt och biomekanisk effekt. Rörelsen är snabb och påverkar smärtreceptorer i leden till att fungera normalt så att inkommande smärtsignaler hämmas. Manipulationen normaliserar blodcirkulationen, tar bort muskulösa spänningar och ökar rörligheten i den led behandlingen utförts i.

Manipuleringar minskar risken för kroniska besvär genom att bryta den onda cirkeln. Klassiskt vid en manipulation är att det hörs en kavitering (knakljud) – detta uppstår då den snabba och precisa rörelsen särar på ledytorna och trycket i leden sjunker och koldioxidbubblorna spricker. Ibland hörs inget ljud alls men det betyder inte att justeringen inte varit effektiv. Det viktiga är att man kommer åt nervreceptorerna i leden.

Mobilisering (LVLA – Low Velocity and Low Amplitude):

Ledbehandlingsteknik för att öka rörligheten i en inskränkt led. Klassiskt vid en mobilisering är att en rytmisk rörelse tas ut i den inskränkta riktningen och upprepas några gånger för att uppnå resultat. I dessa fall uppstår inte en kavitering (knakljud).

Dry needling:

Effektiv behandling av muskulära dysfunktioner. Behandling av triggerpunkter genom att sätta en akupunkturnål så precist som möjligt i punkten. Terapeuten jobbar aktivt med nålen i punkten några sekunder, vilket utlöser single twitch responses, (som patient känner man att muskulaturen rycker till). Detta för att på ett säkert och effektivt sätt de-aktivera triggerpunkten.

Pressur:

Statiskt (ischemiskt) tryck på punkter i muskulaturen för att uppnå relaxation samt öka cirkulationen och smärtlindra.

Boka ett besök hos våra kiropraktorer när du behöver hjälp med smärtor från rörelseapparaten.